Služby města Oseka
První letošní svoz BIO popelnic se uskuteční již v pondělí dne  18.3.2019.  
Více ...

Stručně o firmě Služby města Oseka, s.r.o.

Společnost Služby města Oseka, s.r.o. byla založena Městem Osek jako jediným společníkem a vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 23.10.2001. Společnost poskytuje širokou paletu služeb a ve svém předmětu podnikání zahrnuje 14 činností. Těžiště činnosti společnosti spočívá v poskytování komunálních služeb a dopravy. Rozhodující podíl představují výkony střediska dopravy a ostatních strojů při údržbě a úklidu města.

 

Hlavním cílem firmy je stát se pružnou a efektivní společností, jejíž profesionální tým zaměstnanců řídí aktivity společnosti v oblasti poskytování služeb tak, aby uspokojil požadavky a očekávání zákazníků. Neméně významnými cíli jsou zhodnocování majetku firmy, rozvoj její činnosti a vytváření transparentního prostředí ve společnosti jak pro její zákazníky, tak pro zaměstnance.

Odborné činnosti naší společnosti:

 • Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
 • Správa a údržba nemovitostí
 • Poskytování technických služeb
 • Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
 • Silniční motorová doprava nákladní
 • Provozování pohřebišť a krematorií
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Technické činnosti v dopravě
 • Zprostředkování služeb
 • Montáž suchých staveb
 • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • Realitní činnost