Služby města Oseka
První letošní svoz BIO popelnic se uskuteční již v pondělí dne  18.3.2019.  
Více ...

Poskytované služby

Naše firma nabízí široké spektrum komunálních i dalších služeb, které nabízíme obecním a městským samosprávám, firmám, družstvům a v neposlední řadě i soukromým osobám.

Některé ze služeb poskytovaných naší společností:

 • Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
 • Správa a údržba nemovitostí
 • Poskytování technických služeb
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
 • Silniční motorová doprava nákladní
 • Provozování hřbitova
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými  odpady

Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

 • sekání trávy (včetně svozu, hrabání a úklidu)
 • prořezy stromů
 • stříhání živých plotů
 • výsadba zeleně do záhonů
 • pletí záhonů a živých plotů
 • likvidace plevelů

Správa a údržba nemovitostí

 • sepisování nájemních smluv
 • výběr nájemného
 • zajišťování oprav a investičních akcí do nemovitostí

Poskytování technických služeb

 • strojní i ruční zametání veřejných prostranství, místních komunikacích a chodníků
 • zmírňování zimního období strojním i ručním úklidem
 • údržba městského mobiliáře

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

 • údržba veřejného osvětlení a městského rozhlasu
 • montáž vánoční výzdoby